Landbrug

Kongsdal Gods drives med et varieret sædskifte bestående af byg, hvede, raps og frøgræs. En del af kornet bruges til fremavl.

 

På Kongsdal Gods tilgodeses vildtet og bierne ved at der er udlagt store arealer med specielle blomsterblandinger som tilgodeser netop bierne.

 

Markbruget drives i samarbejde med DLM. Læs mere her www.dlm-as.dk